Bedrijfshulpverlener CCV code 95

Productcode: 

19

Prijs (excl. BTW): 

€  160,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

8

Leerstof: 

Oranje Kruis/NIBHV

Kwalificatie: 

Diploma, certificaten en BHV-pas

Onderwijsvorm: 

Training / Workshop
Doel                Het kunnen verlenen van eerste hulp bij Ongelukken en ziekten, alsmede het kunnen toepassen van hartmassage en het preventief en repressief optreden bij brand.
Programma In deze cursus worden behandeld: de leerstof van het "NIBHV", EHBO en de preventieve en repressieve brandweerzaken, alsmede de salvage en ontruiming.
Doelgroep
  • BHV-leden
  • Aangewezen persoon in de verschillende functiegroepen (bijv. in het kader van de ARBO-WET).
Toelatingseis(en) Medisch geschikt
Leermiddelen
  • Leerboek NIBHV
Cursusmiddelen Verbandtrommel met cursusinhoud
Tijdsindeling Variabel
Plaats Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.
Docent(enteam)
  • Instructeur Eerste Hulp en/of NRR-docent NIBHV bevoegd
  • Praktijkbegeleider
  • Brandweerinstructeur SBOIN
Examenkosten zie examens
Navulpakket * op aanvraag (* Pakket voor het hervullen van de verbandtrommel met voorgeschreven en/of het door het Oranje Kruis geadviseerde verbandmiddelen.)
Groepsgrootte 12 personen
Afsluiting Na het met gunstig gevolg afleggen van het examen wordt aan de deelnemers het certificaat "BHV" van het NIBHV verstrekt.
Nascholing 8 lesuren per jaar
Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.