Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis

Productcode: 

001

Prijs (excl. BTW): 

€ 1 050,00

BTW Tarief: 

21%

Lesuren: 

54

Leerstof: 

Oranje Kruis boekje 27e druk

Kwalificatie: 

Onderwijsaantekening van het Oranje Kruis

Onderwijsvorm: 

Klassikaal

Doel   Het kunnen optreden als cursusleider en Instructeur voor de Oranje Kruis en Rode Kruis opleidingen.

Programma: In deze cursus wordt behandeld:

  • De leerstof in zowel EHBO-technische als didactische zin;
  • Kennis van de organisatie;
  • Het examineren.

Doelgroep: Onderwijsgevenden, verpleegkundigen, gediplomeerde EHBO-ers in bezit van geldig Diploma Eerste Hulp en de aantekening verbandleer en AED van het Oranje Kruis of Uitgebreid EHBO van het Rode Kruis

Tijdsindeling: Variabel

STUDIE BELASTING: CA. 130 UUR

Plaats: Vast te stellen door de opdrachtgever of te regelen in onderling overleg.

Docententeam: Onderwijs(deskundigen) en Artsen

Groepsgrootte: Minimaal 6 en Maximaal 12 personen

Prijszetting: Prijs is voor 9 lesdagen, extra lessen worden apart in rekening gebracht!

 

Toetsen & Examens: Na het met gunstig gevolg afleggen van het toelatings-examen en deelexamens wordt aan de deelnemers de aantekening "Instructeur Eerste Hulp Oranje Kruis" verstrekt, met de bevoegdheid van Instructeur Eerste Hulp.

Nascholing: 16 lesuren per jaar. 

Om het diploma geldig te houden dient u 28 studiepunten per 2 jaar te behalen + 1 tenminste 1 les beoordeling te hebben + alle EHBO-compententie moeten minimaal eens per 4 jaar met goed beoordeelt zijn.

Hieronder kunt u het inschrijfformulier downloaden

 

 inschr-instructeursopleiding 2016.pdf

Interesse in deze opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op.